Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 nov.

Android-ägare - jag behöver din hjälp


Datum: 2013-11-08 09:28

Android-ver­sio­nen av min app Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!” har lad­dats ned av mån­ga, men det är väldigt få som recenser­at den.

När­mare bestämt är de två sty­ck­en och de är båda besvikna på att inte hela bokens alla kapi­tel är inklud­er­ade i den fria appen, så appen har nu det lägs­ta betyg en app kan få.

Men, att döma av vad andra Android-använ­dare säger om appen när jag träf­far dem, är den inte fullt så dålig. Så, jag behöver ock­så din röst.

Om du lad­dat ned Klart!”-appen i Android-ver­sion och tyck­er något annat än att den är värd det lägs­ta betyget, att den är urkass och att jag cyniskt lurat dig att lad­da ned något gratis; har du lust att recensera den, så är jag myck­et tacksam.

Varmt tack!