Nu finns strukturboken på norska! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 sep.

Nu finns strukturboken på norska!


Datum: 2013-09-12 09:35

Min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!”, som pub­licer­ades för­ra året har verk­li­gen mot­tag­its med öpp­na armar av den sven­s­ka läsarskaran. Mån­ga är det som köpt, läst och finsli­pat sin struk­tur. En hel del (några var­je vec­ka) har mailat mig efter bokens dag 10 och berät­tat hur det känts så långt i trän­ing­spro­gram­met. Det är mail jag tyck­er myck­et om att få. Tack, om du är en av dem som skrivit.

Boken har tryck­ts i tre upplagor (hit­tills) och nu är det Norges tur. Idag pub­liceras den nors­ka över­sät­tnin­gen Bli super­struk­tur­ert på 31 dager” av Kom­mune­for­laget och jag ser verk­li­gen fram emot att höra av mina nors­ka läsare framöver.

Läs­er du helst struk­tur­bo­ken på nors­ka, beställer du den här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.