Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 mars

Åtta öppna strukturkurser i vår


Datum: 2014-03-13 07:26

De när­maste månader­na håller jag åtta öpp­na struk­turkurs­er i sex städer.

Vill du ta ett kraft­tag om din struk­tur under en dag med mig, anmäl dig till en kurs nära dig.

Con­fex arranger­ar struk­turkurs­er i Stock­holm, Göte­borg och Malmö, samt i Oslo.

Kom­munut­bild­ning sät­ter upp struk­turkurs inrik­tad på offentlig sek­tor i Växjö, Malmö och Örebro.

Varmt välkom­men!