Åtta öppna strukturkurser i vår | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 mars

Åtta öppna strukturkurser i vår


Datum: 2014-03-13 07:26

De när­maste månader­na håller jag åtta öpp­na struk­turkurs­er i sex städer.

Vill du ta ett kraft­tag om din struk­tur under en dag med mig, anmäl dig till en kurs nära dig.

Con­fex arranger­ar struk­turkurs­er i Stock­holm, Göte­borg och Malmö, samt i Oslo.

Kom­munut­bild­ning sät­ter upp struk­turkurs inrik­tad på offentlig sek­tor i Växjö, Malmö och Örebro.

Varmt välkom­men!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.