Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 mars

Artikel i Kollega: "Så får du struktur på jobbet"


Datum: 2013-03-01 15:17

Fack­för­bun­det Unio­nens tid­ning Kol­le­ga inter­vjuade nyli­gen mig om hur man får struk­tur på job­bet efter ledigheten.

Läs artikeln här.