Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 okt.

Artikel i Corren


Datum: 2012-10-04 11:44

Paus, hel­gbi­la­gan för Nor­rköpings Tid­ningar och Öst­gö­ta Cor­re­spon­den­ten, ägnade lörda­gen den 8 sep­tem­ber ett upp­slag åt struk­tur, struk­tur­bo­ken och undertecknad. 

Jag svarar till exem­pel på om det rent av kan vara risk­fyllt för en verk­samhet om medar­be­tar­na är röriga.

Läs hela artikeln här.