Artikel i Corren | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 okt.

Artikel i Corren


Datum: 2012-10-04 11:44

Paus, hel­gbi­la­gan för Nor­rköpings Tid­ningar och Öst­gö­ta Cor­re­spon­den­ten, ägnade lörda­gen den 8 sep­tem­ber ett upp­slag åt struk­tur, struk­tur­bo­ken och undertecknad. 

Jag svarar till exem­pel på om det rent av kan vara risk­fyllt för en verk­samhet om medar­be­tar­na är röriga.

Läs hela artikeln här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.