Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 okt.

Jobba där du jobbar bäst


Datum: 2012-10-03 12:00

Eftersom vi inte kan göra allt vi har att göra var som helst, är det smart att kategorisera att-göra-uppgifterna efter i vilken kontext vi behöver vara för att kunna göra dem.Med “kontext” menar jag på vilken plats, vid vilken tidpunkt på dagen/i veckan/i månaden eller under vilka förutsättningar vi lättast slutför uppgiften.När vi är i en viss kontext, kan vi låta vårt att-göra-uppgift-verktyg bara visa de uppgifter vi kan göra just där vi är.

Nya kontexter ger nya möjligheter

Men, det är inte säkert att de kontexter du har idag är de bästa du skulle kunna ha. Det kan vara så att du skulle få ännu mer gjort på ett smidigare sätt om du skapar kontexter som gynnar din arbetsförmåga. Ju gynnsammare förutsättningarna är, desto lättare är det att göra det du har att göra.För, visst vill väl också du få gjort saker så enkelt som möjligt?

Gör så här

 1. Ta dig en funderare och tänk ut var du arbetar som effektivast. Det kan vara på en plats, vid en särskild tid på dagen eller under vissa förutsättningar.

  Det kan t ex vara:
  • Där miljön är lugnare
  • Där du kan ringa ostörd
  • Där du kan fokusera
  • Där tempot är högre
  • Där du känner dig mer inspirerad
  • Där du har lättare för att lösa problem
  • Där du får fler idéer
  • Där du har lättare åtkomst till dina kollegor
  • Där kunden är närmare
  • Där internetanslutningen är snabbare
  • Där utsikten är vidare
  • Där du känner dig friare
  • Där utrymmet är större
  • Där du har lättast att få mycket gjort på kort tid, d v s där du arbetar som snabbast
  • Där du har lättast att bara jobba och jobba och jobba utan att du vill ta paus
  • Där du blir som mest inspirerad
  • Där du mår som bäst när du arbetar
 2.  

 3. Tänk igenom på vilka platser du gör saker idag.
 4. Täcker de befintliga platserna de effektiva platserna du nyss identifierade?
 5. Om inte, tänk ut var, när och hur du dessutom skulle behöva kunna arbeta då och då, för att som mest dra nytta av hur du fungerar.  T ex:

  • Kan du sätta dig hos kunden någon dag i veckan?
  • Kan du jobba på ert andra kontor oftare än idag?
  • Kan du skaffa ett bord till till ditt kontor, ett bord som alltid är tomt så du snabbt kan breda ut dig med ditt material?
  • Kan du stänga om dig ett par fasta timmar i veckan?
  • Kan du boka konferensrummet på översta plan då och då, när du behöver arbeta mer visionärt med dina kollegor?
  • Kan du ta för vana att promenera en stund efter lunch, så du får utrymme att tänka igenom de frågeställningar du annars inte får ro att ägna dig åt?
 6.  
  5. Bestäm dig för det första, lilla steg du skulle kunna ta just nu, inom den närmaste timmen, för att skapa den eller de kontexter du saknar.

  6. Ta detta första steg.

  7. Definiera nästa steg, ta det och fortsätt så.

Väl valda miljöer ger dig mer utrymme för utveckling

Om du successivt skapar fler gynnsamma kontexter för dig att arbeta i, kommer du att få mer gjort med mindre ansträngning. Dina dagar på jobbet kommer att bli behagligare, eftersom miljön du vistas i är mer avpassad efter just dig och din personlighet.

Hur gör du?

Vad är din favoritkontext, d v s det ställe eller den situation där du arbetar som bäst? Skriv gärna en kommentar och berätta!