Är det dags för ditt företag att växa? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 mars

Är det dags för ditt företag att växa?


Datum: 2011-03-04 14:40

I hös­tas hade jag gläd­jen att vara en av föreläsar­na i Sveriges förs­ta utbild­ning för entre­prenör­er och före­tagsledare som vill växa med sina före­tag — Acad­e­my of Excellence. 

Nu i mars star­tar andra ter­mi­nen och ock­så den­na omgång är jag i gott säll­skap med föreläsare som bland andra Teo Härén, Per H Bör­jes­son, Anni­ka R Malm­berg och Daniel Kaplan. Grun­dare av Acad­e­my of Excel­lence är entre­prenör­erna Therese Albrecht­son och Gustaf Oscar­son.

Som delt­a­gare får du nyck­lar­na till expan­sion av lan­dets främ­s­ta expert­er, och dessu­tom en men­tor som byg­gt minst ett 50-miljon­ers­före­tag. ??50 exk­lu­si­va platser finns till utbild­nin­gen i Stock­holm. Utbild­nin­gen rek­om­menderas för dig som dri­ver före­tag med 2 – 15 miljon­er i omsät­tning. Du anmäler dig idag på www​.acad​e​my​ofex​cel​lence​.se.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.