Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 maj

Anna och Viktor och jag talar om att automatisera


Datum: 2013-05-31 10:46

Anna Lindh och Vik­tor Bijlen­ga dri­ver t‑shirt-före­taget I’m with friends och de har ock­så en pod­cast där de sam­ta­lar, exper­i­menter­ar och reflek­ter­ar kring webb, media, teknik, kul­tur, utveck­ling och annat gött”. 

Det vis­ar sig att annat gött” ock­så inbe­griper struk­tur och automa­tis­er­ing, efter­som jag för några veck­or sedan hade gläd­jen att var gäst i Anna & Vik­tors podcast.

Vi talade om IFTTT​.com, Hazel, Text Expander och andra fören­k­lande verk­tyg som automa­tis­er­ar en hel del av våra uppgifter. Allt för att få mer tid till det som är viktigt. 

Du lyssnar på avs­nit­tet här (44:00 min / 21,01 mb).