Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 dec.

Aldrig mer en missad deadline!


Datum: 2010-12-15 09:48

Ten­der­ar din kalen­der att fyl­las av möten? Har du lätt för att boka in allt­för mån­ga möten om dagar­na och har du kanske ock­så kol­le­gor som hjälper till” genom att kalla dig till möten på tider där de ser att du inte har något inbokat?

Resul­ter­ar det­ta i att du inte har tid över att göra allt annat som ock­så måste bli gjort, utan du sit­ter uppe sena kväl­lar för att kom­ma ikapp?

Boka att-göra-uppgift-tid

Reservera tid i kalen­dern ock­så för de att-göra-uppgifter som verk­li­gen måste ske innan en viss tid.

Annars får ju möten automa­tiskt högs­ta pri­or­itet, efter­som andra och du själv bokar tid för dem; tid som till synes är ledig, men som egentli­gen bara är odefinier­ad. Men, boka inte upp all till­gäng­lig tid och pyttsa inte ut alla uppgifter från din att-göra-lista i kalen­dern, utan bara de som du verk­li­gen måste få gjort inom en viss tid.

Gör så här

  1. I din veck­ogenomgång, d v s den stund i veck­an då du går igenom vision, att-göra-lista, vän­tar-på-lista, pågående pro­jekt et c, se över de att-göra-uppgifter som har dead­line de när­maste två månaderna.
  2. Boka upp tid i kalen­dern för de som du verk­li­gen behöver hål­la dead­li­nen för.
  3. Om du är opti­mistiskt lagd, ta gär­na i litet i överkant, d v s 
    • avsätt 50% mer tid än du tror att du behöver, och
    • boka in tiden några dagar innan du egentli­gen tror att du behöver job­ba på uppgiften.

Fokusera det aku­ta utan stress

Om du bokar upp tid så här, kan du job­ba med alla de andra aku­ta uppgifter­na nu idag, i trygg förviss­ning om att du kom­mer att ha tid att göra dem som för­fall­er om ett tag — i god tid innan de måste vara klara.

Hur gör du?

Hur gör du för att se till att du håller dead­line utan att job­ba över för mycket? 

Kom­mentera nedan och dela med dig av din lyck­osam­ma metod.