Aldrig mer en missad deadline! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 dec.

Aldrig mer en missad deadline!


Datum: 2010-12-15 09:48

Ten­der­ar din kalen­der att fyl­las av möten? Har du lätt för att boka in allt­för mån­ga möten om dagar­na och har du kanske ock­så kol­le­gor som hjälper till” genom att kalla dig till möten på tider där de ser att du inte har något inbokat?

Resul­ter­ar det­ta i att du inte har tid över att göra allt annat som ock­så måste bli gjort, utan du sit­ter uppe sena kväl­lar för att kom­ma ikapp?

Boka att-göra-uppgift-tid

Reservera tid i kalen­dern ock­så för de att-göra-uppgifter som verk­li­gen måste ske innan en viss tid.

Annars får ju möten automa­tiskt högs­ta pri­or­itet, efter­som andra och du själv bokar tid för dem; tid som till synes är ledig, men som egentli­gen bara är odefinier­ad. Men, boka inte upp all till­gäng­lig tid och pyttsa inte ut alla uppgifter från din att-göra-lista i kalen­dern, utan bara de som du verk­li­gen måste få gjort inom en viss tid.

Gör så här

  1. I din veck­ogenomgång, d v s den stund i veck­an då du går igenom vision, att-göra-lista, vän­tar-på-lista, pågående pro­jekt et c, se över de att-göra-uppgifter som har dead­line de när­maste två månaderna.
  2. Boka upp tid i kalen­dern för de som du verk­li­gen behöver hål­la dead­li­nen för.
  3. Om du är opti­mistiskt lagd, ta gär­na i litet i överkant, d v s 
    • avsätt 50% mer tid än du tror att du behöver, och
    • boka in tiden några dagar innan du egentli­gen tror att du behöver job­ba på uppgiften.

Fokusera det aku­ta utan stress

Om du bokar upp tid så här, kan du job­ba med alla de andra aku­ta uppgifter­na nu idag, i trygg förviss­ning om att du kom­mer att ha tid att göra dem som för­fall­er om ett tag — i god tid innan de måste vara klara.

Hur gör du?

Hur gör du för att se till att du håller dead­line utan att job­ba över för mycket? 

Kom­mentera nedan och dela med dig av din lyck­osam­ma metod.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.