Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 nov.

Agneta Sjödin och jag pratar om att prioritera


Datum: 2015-11-27 10:19

Häromda­gen hade jag det sto­ra nöjet att med­ver­ka i TV4s kväll­spro­gram Vardagspuls med anled­ning av pub­licerin­gen av min bok Målmed­veten.

Pro­gram­ledaren Agne­ta Sjödin och jag talade om nyt­tan med lis­tor och det avgörande i att skil­ja på vik­tigt och bråt­tom. Dessu­tom fick jag fina frå­gor från folk på stan att svara på.