Agneta Sjödin och jag pratar om att prioritera | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 nov.

Agneta Sjödin och jag pratar om att prioritera


Datum: 2015-11-27 10:19

Häromda­gen hade jag det sto­ra nöjet att med­ver­ka i TV4s kväll­spro­gram Vardagspuls med anled­ning av pub­licerin­gen av min bok Målmed­veten.

Pro­gram­ledaren Agne­ta Sjödin och jag talade om nyt­tan med lis­tor och det avgörande i att skil­ja på vik­tigt och bråt­tom. Dessu­tom fick jag fina frå­gor från folk på stan att svara på.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.