Sidhuvud

Tack för nätverksträff 2022-11-30

Åhörarko­pi­or på alla bilder jag visade hit­tar du här (pdf, 2,7 MB).

Så sök­er du smidi­gare i mejlen

Här hit­tar du alla sätt du kan söka i:

Hur grup­pera uppgifter i Google Keep

Vill du grup­pera uppgifter­na i Google Keep i projekt/​större uppgifter, kan du använ­da label-funk­tio­nen och allt­så ska­pa en label per projekt/​stor uppgift: https://​sup​port​.google​.com/kee…

Slipp se nya mejl automa­tiskt i Gmail

Vill du slip­pa bli dis­tra­her­ad av nya mejl som dyk­er upp i Gmail när du håller på med annat, stäng av funk­tio­nen som vit­t­jar mejl automa­tiskt. Den het­er Sync Gmail” och du läs­er om den en bit ner på den här sidan: https://​sup​port​.google​.com/mai…

Så får du svar på fler frågor

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.