Tack för nätverksträff 2022-11-30 | David Stiernholm

Sidhuvud

Tack för nätverksträff 2022-11-30

Åhörarko­pi­or på alla bilder jag visade hit­tar du här (pdf, 2,7 MB).

Så sök­er du smidi­gare i mejlen

Här hit­tar du alla sätt du kan söka i:

Hur grup­pera uppgifter i Google Keep

Vill du grup­pera uppgifter­na i Google Keep i projekt/​större uppgifter, kan du använ­da label-funk­tio­nen och allt­så ska­pa en label per projekt/​stor uppgift: https://​sup​port​.google​.com/kee…

Slipp se nya mejl automa­tiskt i Gmail

Vill du slip­pa bli dis­tra­her­ad av nya mejl som dyk­er upp i Gmail när du håller på med annat, stäng av funk­tio­nen som vit­t­jar mejl automa­tiskt. Den het­er Sync Gmail” och du läs­er om den en bit ner på den här sidan: https://​sup​port​.google​.com/mai…

Så får du svar på fler frågor

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.