Sidhuvud

Tack för kurs 2023-05-24

Åhörarko­pi­or på alla bilder jag visade hit­tar du här.

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.

Ons­da­gen den 22 maj 2024 kom­mer jag till­ba­ka till Arvi­ka Näringslivs­cen­trum för ett nytt kurstillfälle. Tip­sa dina kol­le­gor om det, så de kan få lika bra struk­tur som du!