Sidhuvud

Tack för kurs 2023-01-18

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

(Mejla mig ock­så när du kom­mit till dag 10 av de 31 dagar­na i struk­tur­bo­ken. Då skickar jag dig något extra. 😊)

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav kursen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.