Sidhuvud

Tack för föreläsning 2024-06-03

Du får bilderna

Åhörarko­pi­or på alla bilder jag visade hit­tar du här.

Frå­ga mig det du undrar!

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Du kan få mer struk­tur än du fick i måndags

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.

Verk­tyg jag nämnde

Under föreläs­nin­gen näm­nde jag de här verktygen:

  • Todoist — Bra att göra-list-app med fin inte­gra­tion med Google Workspace
  • Zapi­er — Tjänst för kat­ten-på-råt­tan-råt­tan-på-repet-automa­tis­er­ing (s k RPA)
  • Tex­tEx­pander — Suveränt tex­tex­pan­sionsverk­tyg (Win / macOS)
  • Lin­gua Bridge — Den GPT i Chat­G­PT jag gjort för att över­sät­ta mel­lan sven­s­ka och engel­s­ka med min­s­ta möjli­ga ansträngning

Hur sök­er man bäst i Outlook?

Här hit­tar du en bra hjälp­si­da hos Microsoft där de vis­ar alla oli­ka sätt att söka i Out­look. Kanske kan det underlätta!