Sidhuvud

Tack för föreläsning 2023-09-27, Södertörns Högskola!

Åhörarko­pi­or på alla bilder jag visade hit­tar du här (PDF, 11 MB).

Vi ses på fråges­tun­den via Teams mån 2023-10-16 kl 11:00 – 11:30!

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.