Sidhuvud

Tack för föreläsning 2022-10-18

Du får gär­na lad­da hem åhörarko­pi­or på alla bilder jag visade (pdf, 4,6 Mb).

Vill du bestäl­la en bok eller flera med rabatt, gör du det i min webb­shop. Jag signer­ar, såklart!

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.