Sidhuvud

Strukturföreläsning för Pineberry, 2023-02-09

Trevligt att du, Pineber­ry-medar­betare, vill ta del av den struk­tur­föreläs­ning jag höll för er tor 2023-02-09.

Här såg du inspel­nin­gen av den fram till och med freda­gen den 17 februari.

Vis­nin­gen i efter­hand är nu slut för den­na gång. 


Vill du ha alla bilder­na jag visade, som åhörarko­pi­or (PDF, 3,2 MB)?

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.

Tillägg om var du kan kän­na eufori i Slack