Sidhuvud

Utvalda Instagram-postlänkar

(Click for Eng­lish instead)


Här är min YouTube-kanal


Prenu­mer­era på mitt veck­o­brev Klart! — Struk­tur­tips från David Stiernholm”


Få smakprov på online-kursen Pri­or­it­era rätt och få tiden att räc­ka till”


Få smakprov på online-kursen Skaf­fa superstruktur”


Få smakprov på online-kursen Håll koll på allt du har att göra med Microsoft To-Do”


Beställ prisvärt bok­paket med alla mina tre böcker


Veck­o­brevet Klart! #564: Trädet, pudeln och pyt­sen hjälper dig sät­ta rätt mål”


Inter­vju AP7:s podd Poddså­fan: David Stiern­holm: Hur äter du elefanten?”


Inter­vju i pod­den Ett med­vetet sinne”


Beställ mötes­block­et Som smort!”


Artikel i VD-Tid­nin­gen: Så blir du super­struk­tur­erad som VD


Mar­cel: En ny, smidi­gare att göra-list-app!


Artikel i tid­nin­gen Arbet­sliv: Så skriv­er du bra kom ihåg-listor”


Calm Office Inter­ac­tive Back­ground Sound Generator


Boka min dig­i­ta­la inspi­ra­tions­föreläs­ning i samar­bete med Seminariegruppen


Inter­vju i pod­den Omgiv­en av klo­ka personer”


Få per­son­lig struk­turhjälp av Daniel Karlsson


Inter­vju i Vilkas Pod­derier: Få struk­turen du dröm­mer om”


Inter­vju i Lyck­opod­den: Från vir­rpan­na till superstruktör”


Inter­vju i pod­den Med målet i sikte”


Inter­vju i pod­den En kaffe med Vogel”


Inter­vju i pod­den Health for wealth”


Video: Där­för är struk­tureran­det värt besväret (hos 3minTalk​.com)


Vide­or hos 3minTalk​.com


Inter­vju i pod­cas­ten Busi­ness Hacks


Inter­vju i VD-tidningen


Boken Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt”


Inter­vju i tid­nin­gen Karriär 


Kun­skaps­grup­pens podcast


Struk­turkurs­er arranger­ade av Kunskapsgruppen


Tid­nin­gen Chefs tip­sande om Fören­kla på job­bet”