Instagram | David Stiernholm

Sidhuvud

Utvalda Instagram-postlänkar

(Click for Eng­lish instead)


Här är min YouTube-kanal


Prenu­mer­era på mitt veck­o­brev Klart! — Struk­tur­tips från David Stiernholm”


Få smakprov på online-kursen Pri­or­it­era rätt och få tiden att räc­ka till”


Få smakprov på online-kursen Skaf­fa superstruktur”


Få smakprov på online-kursen Håll koll på allt du har att göra med Microsoft To-Do”


Beställ prisvärt bok­paket med alla mina tre böcker


Veck­o­brevet Klart! #564: Trädet, pudeln och pyt­sen hjälper dig sät­ta rätt mål”


Inter­vju AP7:s podd Poddså­fan: David Stiern­holm: Hur äter du elefanten?”


Inter­vju i pod­den Ett med­vetet sinne”


Beställ mötes­block­et Som smort!”


Artikel i VD-Tid­nin­gen: Så blir du super­struk­tur­erad som VD


Mar­cel: En ny, smidi­gare att göra-list-app!


Artikel i tid­nin­gen Arbet­sliv: Så skriv­er du bra kom ihåg-listor”


Calm Office Inter­ac­tive Back­ground Sound Generator


Boka min dig­i­ta­la inspi­ra­tions­föreläs­ning i samar­bete med Seminariegruppen


Inter­vju i pod­den Omgiv­en av klo­ka personer”


Få per­son­lig struk­turhjälp av Daniel Karlsson


Inter­vju i Vilkas Pod­derier: Få struk­turen du dröm­mer om”


Inter­vju i Lyck­opod­den: Från vir­rpan­na till superstruktör”


Inter­vju i pod­den Med målet i sikte”


Inter­vju i pod­den En kaffe med Vogel”


Inter­vju i pod­den Health for wealth”


Video: Där­för är struk­tureran­det värt besväret (hos 3minTalk​.com)


Vide­or hos 3minTalk​.com


Inter­vju i pod­cas­ten Busi­ness Hacks


Inter­vju i VD-tidningen


Boken Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt”


Inter­vju i tid­nin­gen Karriär 


Kun­skaps­grup­pens podcast


Struk­turkurs­er arranger­ade av Kunskapsgruppen


Tid­nin­gen Chefs tip­sande om Fören­kla på job­bet”


På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.