Så här får du mest effekt av strukturkursen | David Stiernholm

Sidhuvud

Så här får du mest effekt av strukturkursen

Så trevligt att du vill gå struk­turkurs för mig om ett tag. Du kom­mer att få lära dig mån­ga verk­tyg, metoder och knep som hjälper dig stär­ka struk­turen i ditt arbete.

För att få ut mes­ta möjli­ga av kursen är det tre sak­er du kan göra redan nu, i förväg.

Det kan vara myck­et” när du är tillbaka

När kursen är slut kom­mer du att ha sam­lat på dig en rejäl hand­full idéer som du vill tes­ta och verk­tyg du vill bör­ja använ­da i job­bet. Mån­ga delt­a­gare uttryck­er att de kän­ner sig ivri­ga att sät­ta igång direkt när kursen är klar. 

Sam­tidigt kom­mer du att ha en mängd mejl i din inko­rg som du inte hun­nit ta hand om, för du har var­it på kurs. Dina kol­le­gor har inte heller kun­nat få tag på dig, så de kom­mer att vara gla­da att äntli­gen kun­na be dig om de där sak­er­na de behöver din hjälp med.

Det är ett mis­stag att då tän­ka: Jag får ta de här mejlen/​frågorna/​mötena först, så sät­ter jag igång med struk­turen när det bliv­it lite lugnare.”

Tre sak­er du kan förbereda

Istäl­let:

  1. Redan nu, vik tid i din kalen­der direkt efter kursen (till exem­pel mor­gonen där­på) för att sät­ta igång med struk­turidéer­na. Kan du vika en halvdag är det top­pen, två tim­mar är bra och lyckas du inte avsät­ta mer än en halv­timme är det ändå något. Vis­sa delt­a­gare viker hela dagen, vilket är strå­lande, såklart.
  2. För­bered dig på att du då behöver få arbe­ta ostörd. Sätt dig någon annanstans än där kol­le­gor­na är vana vid att ha dig och för­bered kol­le­gor­na på att du kom­mer att vara otill­gäng­lig ock­så då — även om du på pap­pret inte är på kurs.
  3. Mota Olle i grind, d v s i den mån du kan, gör klart uppgifter med dead­line direkt efter kursen före kursen. Några dagar före kurs­da­gen, frå­ga kol­le­gor­na om de redan nu vet med sig att de dagen efter kursen kom­mer att behö­va din hjälp med något. Är det någon infor­ma­tion du kan ta fram till dem redan nu? Något som du kan för­bere­da, så att de klarar sig” utan dig den förs­ta dagen efter kursen? Har du möten när du tänkt bör­ja med struk­turen, gör vad du kan för att fly­t­ta dem.

Du kom­mer fort igång med strukturen

Du genom­för dina idéer lät­tast och for­t­ast om du gör det direkt när du har dem färs­ka i min­net. Då gör de nyt­ta för dig tidigt och du får snabbt nyt­ta av det du lärt dig i kursen — var­je dag, hela veck­an, var­je vec­ka, året om.

Vi ses snart!

"David" i handskrift

Man i brun kavaj och blå slips småler in i kameran en solig dag

Vill du ha struktur redan nu?

Kan du inte vänta till kursdagen, utan vill ha strukturtips redan nu? Se om du hittar något matnyttigt på Strukturbloggen - till exempel det här blogginlägget om att underlätta det du gör ofta.

Jag vill få struktur direkt

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.