Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 mars

Video: Så kan du bli uppmärksammad på om någon nämner ett visst ord i chatten


Datum: 2024-03-04 10:21

Det kan vara ett sjå att hän­ga med i alla kanaler vi chat­tar i nuför­tiden. Hur ska du lätt kun­na beva­ka vad som sägs om något du har ans­var för någon­stans i hela hopen av kanaler du och ditt team använder?

Teams sak­nar det, men du fixar det själv

I Slack har du kun­nat prenu­mer­era på vis­sa nyck­elord i åratal, men det är ju en funk­tion som inte finns i Teams ännu.

Du kan lösa det själv.

Låt mig visa dig hur du kan göra en snit­sig lös­ning i Pow­er Auto­mate som lös­er problemet.

För­resten, har du löst ett motsvarande prob­lem på ett helt annat sätt? Berät­ta!

Du kan få se mer

Drive in-biograf som visar David Stiernholms YouTube-kanal på storbild. Framförskärmen står horder av bilar.

Du hittar mängder av fler videor som denna på min YouTube-kanal.

Jag vill se fler videor