Tvärnita eller ta vara på tillfället? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 okt.

Tvärnita eller ta vara på tillfället?


Datum: 2009-10-22 09:33

Häromda­gen var jag nere på Var­bergs Kurort för att föreläsa för ett sjut­tio-årigt före­tag. När man har hål­lit på så länge som sjut­tio år, antar jag att man var­it med om både det ena och det andra. Då finns det goda förut­sät­tningar för att ha ett sunt per­spek­tiv på vad som hän­der i varda­gen. Det verkade det här före­taget ha. 

De berät­tade att de senaste fyra, fem åren har var­it väldigt inten­si­va för dem, så inten­si­va att de inte hun­nit stan­na upp. Utan, det har var­it full fart framåt. Som så mån­ga andra före­tag, har de det nu litet lugnare. Men, istäl­let för att dra totalt i hand­brom­sen och hål­la kram­pak­tigt andan i hopp om att lågkon­junk­turen ska gå över, pas­sar de på att göra något rik­tigt han­dlingskraftigt av situationen.

Min upp­drags­gi­vare H sade:

Vi gör oss bered­da på att det snart tar fart och blir lika inten­sivt igen, så där­för stan­nar vi nu upp och tit­tar på vad vi kan göra effek­ti­vare i organ­i­sa­tio­nen. Då är vi än mer rus­tade när det sät­ter fart igen. För, det är vi säkra på att det gör.”

Den kon­struk­tion­savdel­ning som jag talade för sam­lades allt­så en dag på Var­bergs Kurort för att genom grup­par­beten ta fram möjli­ga effek­tivis­eringar i varda­gens arbete. Som avs­lut­ning bjöd de in mig för att dela med mig av konkre­ta tips för bät­tre struk­tur när man arbe­tar tillsammans.

Sedan var det spa.

Att dagli­gen få träf­fa kun­der som den­na är för mig verk­li­gen en stor inspirationskälla.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.