Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 mars

Tolfte avsnittet av frågespalten "Strukthur?": OneNote


Datum: 2014-03-17 17:01

Hur und­viker man att det utmärk­ta verk­tyget OneNote bara blir en dig­i­tal, rörig hög av anteckningar?

I det­ta det tolfte avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” delar jag med mig av två sak­er att beak­ta när vi använ­der OneNote på ett struk­tur­erat sätt.

Det ena är en prin­cip och det andra en funktion.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.