Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 sep.

Tips ur förenklingsboken: Genomför lösningen!


Datum: 2021-09-28 21:01

Det sjunde och sista steget när du ska fören­kla något som ställer till det för dig på job­bet är att genom­föra lös­nin­gen på krån­glet du valt att bli av med.

Då består säk­ert lös­nin­gen av två delar:

  1. Du ska dels göra något en enda gång. Ska­pa en mall, till exempel.
  2. Och du ska dels kom­ma ihåg att göra något på ett nytt sätt i fort­sät­tnin­gen. Allt­så, göra det till en vana att använ­da mallen.

Att sät­ta en ny vana kan vara svårt. Men, vi kan göra det lättare för oss.

  1. Du ska dels göra något en enda gång.
  2. Du ska dels kom­ma ihåg att göra något på ett nytt sätt i fortsättningen. 

Att sät­ta en ny vana kan vara svårt. Men, vi kan göra det lättare för oss.

Hur? Låt mig förklara.

(Ditt exem­plar av fören­klings­bo­ken beställer du för­resten i shop:en.)