Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 sep.

Intervju i AP7:s Podd-Såfan


Datum: 2021-09-27 13:32

Jag inter­vjuades i Poddså­fan — AP7:s podd där ekono­mi såk­lart är ett cen­tralt inslag. Så, vi talade om hur vi män­niskor ager­ar när vi inte får in ekono­mi som en naturlig del i livs­pus­slet. Vad säger jag egentli­gen till män­niskor som menar att de inte hin­ner sät­ta sig in i sin ekonomi”?

Lyssna på avs­nit­tet, så får du se!