Intervju i AP7:s Podd-Såfan | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 sep.

Intervju i AP7:s Podd-Såfan


Datum: 2021-09-27 13:32

Jag inter­vjuades i Poddså­fan — AP7:s podd där ekono­mi såk­lart är ett cen­tralt inslag. Så, vi talade om hur vi män­niskor ager­ar när vi inte får in ekono­mi som en naturlig del i livs­pus­slet. Vad säger jag egentli­gen till män­niskor som menar att de inte hin­ner sät­ta sig in i sin ekonomi”?

Lyssna på avs­nit­tet, så får du se!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.