Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 aug.

Tips ur förenklingsboken: distraherande dokument på datorskrivbordet


Datum: 2019-08-21 09:50

Det förs­ta av sju väldigt van­li­ga krån­gel jag tar upp i min bok Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt” är att vi blir dis­tra­her­ade när vi behöver fokusera — till exem­pel av doku­ment och fil­er som bliv­it kvarlig­gande på datorskrivbordet.

Så här kan du göra för att slip­pa det.

Fler fören­k­lande fin­lir finner du i fören­klings­bo­ken, som du läs­er allt om och beställer här.