Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 aug.

Tillbaka igen!


Datum: 2019-08-19 09:37

Idag, den 19 augusti, är jag till­ba­ka igen efter åtta skö­na som­marse­mes­ter­veck­or. Så här har jag för­resten haft det. Jag är allde­les belåten, fak­tiskt, med hur den här som­maren blev.

Nu ser jag fram emot en höst som bör­jar bli täm­li­gen uppdragsintensiv. 

Vill du ha min hjälp med att stär­ka struk­turen i er organ­i­sa­tion, hör av dig omedel­bums, så hit­tar vi ett datum då jag kan kom­ma till er för en föreläs­ning.