Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 sep.

Tack, Latour!


Datum: 2023-09-12 08:18
Ett kollage bestående av två bilder; till vänster, entrén till Hotel Skansen i Båstad; till höger, en blond man i blå sommarrock och gröna byxor som går nerför en gatstensbelagd gata i vackra Båstad.

Har du en Hultafors-tum­stock? Eller ett par klas­siska snickar­byx­or från Fris­tads? Eller från Snickers?

Alla tre varumärken är en del av Hultafors Group, vil­ka i sin tur ägs av invest­ment­bo­laget Latour, vars finansavdel­ning jag hade gläd­jen att föreläsa för på fin­fi­na Hotel Skansen i Båstad.

Pow­er Auto­mate — en robot till din tjänst

Jag tog chansen att tala mig varm för automa­tis­er­ingstjän­sten Pow­er Auto­mate, som är en del av Microsoft 365, för med den kan vi automa­tis­era mån­ga små­op­er­a­tioner vi behöver göra om dagar­na. Slip­per vi råd­da med dem, kan vi mer ägna oss åt allt det som är vik­ti­gast i vårt arbete.

Vad kan man göra med Pow­er Automate?

Den robot som Pow­er Auto­mate är kan skri­va mejl åt dig, läg­ga in luft i din kalen­der, fly­t­ta doku­ment till rätt plats och myck­et mer.

Får du en idé? Undrar du om Pow­er Auto­mate skulle kun­na göra något visst för dig? Frå­ga mig!

Och, tack, Latour, för att jag fick gäs­ta er konferens!