Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 mars

Tack, Falköpings Kommun!


Datum: 2023-03-13 10:14
Kollage bestående av två bilder. Till vänster, en entré till en liten stadsteater i tegel från 50-talet. Till höger, en man i bruna byxor och blå kavaj som föreläser på en scen framför en skärm där en bild på en telefon och texten "Struktur?" visas.

Jag bjöds in till Falköpings Kom­mun för att föreläsa om struk­tur på job­bet för socialför­valt­nin­gens chefer och personal.

I pausen kom en av delt­a­gar­na fram till mig och berät­tade om ett smart knep hon tag­it till när det gäller mejl.

Så kan du göra när mejlet inte pas­sar i mappstrukturen

För, tänk om folk inte mejlar så att det pas­sar din mapp­struk­tur i mejlen? Ett mejl om flera oli­ka sak­er ska då sparas undan i flera oli­ka map­par. Det ham­nar mel­lan sto­lar­na, mel­lan map­par­na, i lim­bo kvar i inkorgen! 

Men, så här gör hon:

Använ­der du ock­så kat­e­gori­er­na så? Eller till något helt annat? Berät­ta!

Ett sent snöoväder

Vi blev över­raskade av ett hastigt snöoväder, men medelst pul­sande och stort tålam­od kom jag både dit och hem hel­skin­nad. En kort glimt till:

Få en föreläs­ning till er

Vill du att jag kom­mer ock­så till ditt jobb för att hål­la en föreläs­ning som den jag höll i Falköping? Mejla mig direkt.

Som du ser, klarar jag alla väder! 

Jag vill få en offert