Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 sep.

Tack, Cargotec!


Datum: 2022-09-22 15:15
Kollage med två sektioner, till vänster lyftkranar i en containerhamn och till höger en man i blå kavaj som i ett blått rum föreläser framför en liten webbkamera.

I tis­dags gäs­tade jag den värld­som­spän­nande kran- och truck-kon­cer­nen Car­gotecs well being-vec­ka för att dela med mig av några prak­tiska struk­tur­tips som gör att vi mår bät­tre på jobbet. 

Nära, trots långt bort

Efter­som Car­gotec genom sina bolag Kalmar, Hiab och Mac­Gre­gor har verk­samhet på oer­hört mån­ga håll i världen var det prak­tiskt att jag kunde hål­la föreläs­nin­gen härifrån mitt kon­tor i Göteborg.

Gen­erositet och engage­mang min­skar avstånden

Vad jag särskilt tyck­te om med att föreläsa för Car­gotec utöver den gen­erositet jag mötte genom hela upp­draget var hur delt­a­gar­na så friskt och fre­jdigt i chat­ten berät­tade för mig vil­ka verk­tyg de själ­va använ­der och gav mig svar på frå­gor jag slängde ut. Sådan respons gör att avstån­det känns myck­et min­dre — som att vi träf­fades på tu man hand, jag och alla deltagarna.

Att det blev en smärre stört­flod av svar i chat­ten efter­som delt­a­gar­na var några hun­dra till antalet, har jag bara mig själv och min vil­da idé att skyl­la. Må så vara!

Ett enkelt verk­tyg som kan bli avancerat

Jag blev ock­så glad att höra att flera använ­der Google Tasks och Google Keep för att hål­la koll på sin att göra-lista. Google Tasks är ju något funk­tions­fat­tigt, men med en Chrome-plu­g­in som t ex Tasks­board blir det ett strå­lande verk­tyg, trots att det först ter sig enkelt. Bravo!

Tack för förtroen­det, Car­gotec! Lyc­ka till med strukturerandet!

Lät­tbokat ger strå­lande samarbete

Vad tyck­te de, då? Jo, så här säger min upp­drags­gi­vare Han­na Björkestam, HR-Specialist:

We invit­ed David to talk about how to get super struc­tured in a ses­sion for all our col­leagues world­wide. David shared great tips and gave con­crete exam­ples of tools and ways to become more struc­tured in your dai­ly work. The talk was very inspi­ra­tional and made you excit­ed about try­ing out new ways of work­ing. Book­ing the ses­sion and get­ting in touch with David has also been very easy, which I high­ly appre­ci­ate. Thank you for an excel­lent ses­sion and great collaboration!”

(Ock­så andra kun­der har tyckt till genom åren.)

Såklart föreläser jag på engelska

Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

Har ni engelska som koncernspråk och vill du hjälpa era medarbetare att må bättre på jobbet genom stärkt struktur?
Visst håller jag gärna en strukturföreläsning på engelska också för er - på plats eller på distans.

Ge mig ett förslag