Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 feb.

Struktur - upplyftande och utan pekpinnar


Datum: 2019-02-21 15:09

Struk­tur — hur kul är det? Är det inte ett väldigt hårt, tråkigt och fyrkantigt ord?

Tvär­tom.

I den­na andra video av fyra för 3minTalk​.com, pro­duc­er­ad till­sam­mans med Char­lotte Dun­hoff på Pro­file Agency, delar jag med mig av hur struk­tur gör det mer möjligt för dig att vara den du är och vill vara.