Sohrab Fadais tio och tjugo dagar med strukturboken | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 mars

Sohrab Fadais tio och tjugo dagar med strukturboken


Datum: 2013-03-15 09:50

Efter att jag pub­licer­ade struk­tur­bo­ken i april för­ra året, har den till en del levt sitt eget liv. Män­niskor köper den, läs­er den, gör övningar­na, förän­drar sin struk­tur och får en skönare till­varo på jobbet.

Föru­tom de 4 – 5 läsar­brev jag får var­je vec­ka, blir jag särskilt glad när jag i andra forum får ta del av vad läsare skriv­er om på vilket sätt boken gör skill­nad i deras vardag.

Retorikkon­sul­ten Sohrab Fadai har var­it gen­erös nog att dela med sig av hur han tag­it sig an struk­tur­bo­ken i två inlägg på sin blogg.

Sohrab berät­tar i ett förs­ta inlägg om vad han har gjort för förän­dringar efter 10 dagar med boken.

När han läst i 20 dagar skriv­er han om hur hans förhåll­ningssätt till struk­tur har förän­drats och att han med bät­tre struk­tur kän­ner sig (till synes para­dox­alt nog) fri­are och mer kreativ än tidigare.

Som du säk­ert förstår är det­ta för mig under­bar och fascinerande läsning. 

Tack för att du delar med dig, Sohrab!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.