Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 sep.

Sextonde avsnittet av frågespalten “Strukthur?”: Hur digitalisera whiteboarden


Datum: 2014-09-10 10:25

För mån­ga är white­boar­d­en ett suveränt verk­tyg för att skissa, plan­era, prob­lem­lösa och idé­gener­era till­sam­mans med andra. Sam­lade fram­för en white­board och med varsin pen­na i hand kan storverk göras.

Sedan, då? När white­boar­d­en är fylld av värde­fullt stoff — hur får vi med oss allt det från väggen till där vi van­ligtvis sit­ter, för att inte tala om in i våra datorer?

Visst finns det dig­i­ta­la white­boards som lös­er det där automa­tiskt, men säl­lan stöter jag på dem i organ­i­sa­tion­er runt om i landet.

Så, hur dig­i­talis­er­ar vi som har helt van­li­ga white­boards det vi skissat fram på ett enkelt sätt?

Just det vis­ar jag i det sex­tonde avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?”.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.