Sextonde avsnittet av frågespalten “Strukthur?”:… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 sep.

Sextonde avsnittet av frågespalten “Strukthur?”: Hur digitalisera whiteboarden


Datum: 2014-09-10 10:25

För mån­ga är white­boar­d­en ett suveränt verk­tyg för att skissa, plan­era, prob­lem­lösa och idé­gener­era till­sam­mans med andra. Sam­lade fram­för en white­board och med varsin pen­na i hand kan storverk göras.

Sedan, då? När white­boar­d­en är fylld av värde­fullt stoff — hur får vi med oss allt det från väggen till där vi van­ligtvis sit­ter, för att inte tala om in i våra datorer?

Visst finns det dig­i­ta­la white­boards som lös­er det där automa­tiskt, men säl­lan stöter jag på dem i organ­i­sa­tion­er runt om i landet.

Så, hur dig­i­talis­er­ar vi som har helt van­li­ga white­boards det vi skissat fram på ett enkelt sätt?

Just det vis­ar jag i det sex­tonde avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?”.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.