Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 aug.

Så gör du för att bara få viktiga epost-notiser


Datum: 2021-08-31 14:43

Jag är säk­er på att du hört att du lättare fokuser­ar om dina epost-notis­er är avstäng­da och du istäl­let kol­lar mail när det pas­sar dig.

Men, kanske har du dem ändå pås­lagna, efter­som du då och då får vis­sa sorters mail som du verk­li­gen inte vill missa?

Låt mig då visa dig hur du kan både arbe­ta med full fokus och ändå bli upp­märk­sam­mad på att dessa extra vik­ti­ga mail kom­mer — och bara dem!