Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 apr.

Podd: Klart! nr 666 - Så gynnar god struktur samarbetet


Datum: 2024-04-15 08:45
En orkester är mitt i en föreställning på scen under starka scenljus.

Om man fokuser­ar på den egna struk­turen — går det inte ut över samar­betet med kol­le­gor­na då?

Tvär­tom!

Veck­ans avs­nitt av Klart! hand­lar om fem sätt som din goda struk­tur gyn­nar samarbete.

Hur upplever du att din goda struk­tur gyn­nar ditt samar­bete med andra? Skriv till mig och berät­ta. Som van­ligt är jag nyfiken på att höra om dina erfaren­heter och tankar.


vårens öpp­na halvdagskurs om struk­tur på jobbet!


Skulle du hellre läsa än lyssna?

En man arbetar på sin laptop medan han sitter på en parkbänk omgiven av björkträd.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet