Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 juni

Podd: Klart! nr 634 - Tänk: ”Mindre."


Datum: 2023-06-19 08:45
En hand håller fram en pytteliten pappkartong. Bilden har väldigt kort skärpedjup.

Gjorde du ett försök att för­bät­tra din struk­tur nyli­gen och miss­ly­ck­ades — mis­strös­ta inte.

I säsongens sista avs­nitt av Klart! — nr 634 — stöt­tar jag dig i att ta ett nytt, enklare tag. 

(Dessu­tom gör jag en freudi­an­sk fel­sägn­ing när jag kallar som­marup­pe­hål­let” för struk­tu­rup­pe­hål­let”. Tål att tän­ka på!)

Vad är det min­dre struk­turtag du vill göra härnäst? Skriv till mig och berät­ta. Kan­hän­da kan jag ge dig ett hjäl­pande ord på vägen. Kanske kan jag tip­sa om ett verk­tyg eller en metod som skulle under­lät­ta för dig.

Klart! (och jag!) tar nu semes­ter (i och med mid­som­mar, allt­så) och är åter igen månda­gen den 21 augusti. Trevlig sommar!


Be om ett förslag på en struk­tur­föreläs­ning till kick­of­fen efter sommaren!


Skulle du hellre ha läst detta tips?

En äldre, italiensk, brunbränd man med klassiska tatueringar läser på sin telefon på en solig strand på den italienska rivieran.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet