Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 nov.

Podd: Bättre än igår räcker


Datum: 2022-11-07 08:45
Tre små groddar växer ur brun mylla. Den längst till höger är störst och den till vänster är minst.

Den som sök­er för­bät­tra sin struk­tur kan lätt mis­strös­ta när det tar län­gre tid än man tänkt sig.

Men, i det­ta avs­nitt, nr 606, ger jag min syn på hur fort du — egentli­gen — behöver för­bät­tra strukturen.

Vad vill du lyckas bät­tre med idag än igår? Det kan vara stort och omväl­vande eller litet och för­fi­nande. Berät­ta för mig! Jag vill bli inspir­erad till att lyf­ta min egen struk­tur högre och högre.


I inled­nin­gen näm­n­er jag videon om att slip­pa ångra ett ja.


Ung kvinna sitter och jobbar på en laptop på ett kafé, vars uteservering ligger längs gatan.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet