Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 maj

Öppna strukturkurser under våren


Datum: 2018-05-01 10:03

Nu i vår är det högsä­song för öpp­na struk­turkurs­er dit vem som helst kan anmäla sig. 

Den när­maste tiden kom­mer jag till:

Vill du ha lättsam och konkret hjälp att för­bät­tra din struk­tur på job­bet, kom och var med!