En att göra-uppgift är kortare än en arbetsdag | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 maj

En att göra-uppgift är kortare än en arbetsdag


Datum: 2018-05-02 09:57

Ett av de van­li­gare struk­tur­mis­sta­gen jag möter hos mina klien­ter är att vi skriv­er för sto­ra att göra-uppgifter. Förvis­so använ­der vi den senaste listap­pen, vi har lyck­ats få ihop alla noteringar om det vi har att göra till en enda lista och ingen­stans lig­ger det lösa kom ihåg-lap­par. Men, i lis­tan är det blan­dat stort och smått. En del uppgifter lockar oss mer än andra, för de är kor­ta och går snabbt att beta av. Andra uppgifter är större och kanske rent av så sto­ra att vi spon­tant tänker att det där får vi ta sedan” eller rent av ja, just det ja, det där behöver jag kom­ma igång med — men nu hin­ner jag inte”. De stort definier­ade uppgifter­na blir dåli­ga samveten och sur­de­gar allde­les i onödan.

Boc­ka av flera gånger om dagen
Det är skönt att boc­ka av en uppgift; det är alla jag hit­tills stött på överens om. Åtmin­stone jag vill kän­na den­na skö­na känsla flera gånger om dagen, för den inger hopp och en upplevelse av att jag tar mig framåt ditåt jag vill. Är du som jag på den punk­ten, behöver vi där­för boc­ka av flera uppgifter var­je dag. Då måste var­je uppgift vara kortare än en arbets­dag, så att vi hin­ner flera uppgifter om dagen.

Låt det vara en tum­regel: en att göra-uppgift är kortare än en arbetsdag.

Gör så här
Vill du, lik­som jag, ha en lista där du ofta får boc­ka av sak­er och där det är myck­et rörelse framåt, gör nu så här:

  1. Ta fram din att göra-lista.

  2. Tit­ta igenom lis­tan. Är det något där som tar län­gre tid än en arbets­dag? Fly­t­ta det i så fall till din över­sikt över större uppgifter & pro­jekt, var­ifrån du definier­ar det förs­ta steget som en att göra-uppgift du skriv­er i din att göra-lista istäl­let. På så sätt delar du upp det som du har att göra som tar län­gre tid än en arbets­dag i min­dre steg och de blir lättare att såväl kom­ma igång med som att slut­föra i tid.

  3. När du är igenom lis­tan och alla uppgifter där tar kortare tid än en arbets­dag (var och en av dem; du behöver inte hin­na med alla på en arbets­dag) är du klar för nu. Skrid så till ver­ket — gör sak­er­na på listan.

Snab­brörlig istäl­let för statisk
Ren­od­lar du din att göra-lista så att var­je uppgift på den tar kortare tid än en arbets­dag, blir din lista enklare att använ­da i din vardag. Det du ser där är sak­er du med större lät­thet kan hug­ga tag i mer än sak­er du blir påmind om att du snart, behöver kom­ma igång med. Du har på ett enkelt sätt min­skat risken att du ska­par nya sur­de­gar. Är uppgifter­na min­dre i omfat­tning och du ändå har lika myck­et att göra, är lis­tan såk­lart län­gre än tidi­gare, men du får boc­ka av så myck­et oftare. Även efter bara en kort stunds ansträngn­ing får du nju­ta av att se hur lis­tan blir kortare än förut. Det är värt besväret.

Hur gör du?
Har du någon annan tum­regel än den här när det gäller dina att göra-uppgifter? Läm­na en kom­men­tar och dela ditt tips. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.