Öppen föreläsning på mässan Ekonomi & Företag… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 nov.

Öppen föreläsning på mässan Ekonomi & Företag 2021-12-02


Datum: 2021-11-10 13:13

Vill du veta hur jag får tiden att räc­ka till?

Jag arbe­tar 4 dagar i veck­an, 37 veck­or om året. Det innebär att jag har freda­gar­na ledi­ga och jag har 15 veck­o­rs semester. 

Men, hur får jag då tiden att räc­ka till när jag både dri­ver min egen föreläsarverk­samhet och är med­grun­dare till talar­förmedlin­gen Talar­nas?

Tors­da­gen den 2 decem­ber föreläs­er jag på mäs­san Ekono­mi & Före­tag på Kistamäs­san just under rubriken Få tiden att räc­ka till”. Då kom­mer jag att dela med mig av några nyck­elknep som gör att mina arbetsveck­or går ihop. 

Det kostar ingent­ing att se föreläs­nin­gen och entrén till mäs­san är ock­så fri, men du behöver skaf­fa en bil­jett här.

Jag hop­pas att vi ses den 2 dec!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.