Ny video hos 3minTalk.com - Hur du slipper… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 feb.

Ny video hos 3minTalk.com - Hur du slipper brådska, splittring och avbrott


Datum: 2019-02-17 21:54

3minTalk​.com pub­liceras de när­maste veck­o­r­na fyra färs­ka vide­or med mig.

I den­na den förs­ta, delar jag med mig av fem tips på vad du kan göra för att slip­pa bråd­s­ka, split­tring och avbrott i din arbetsvardag.

3minTalk​.com är en plat­tform grun­dad av Char­lotte Dun­hoff på Pro­file Agency, där utval­da expert­er håller kor­ta föreläs­ningar inom sina respek­tive ämnen. Där finner du till exem­pel Per Holknekt, Anni­ka R Malm­berg, Johan Dahl, Fri­da Boisen, Mar­tin Sköld, Niklas Modig, Lisa Ekström, Anna-Karin Ling­ham och Anders Lundin.

Och, jag är stolt och glad över att ha bliv­it inbju­den att nu säl­la mig till den­na cel­e­bra skara.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.