Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 feb.

Ny video hos 3minTalk.com - Hur du slipper brådska, splittring och avbrott


Datum: 2019-02-17 21:54

3minTalk​.com pub­liceras de när­maste veck­o­r­na fyra färs­ka vide­or med mig.

I den­na den förs­ta, delar jag med mig av fem tips på vad du kan göra för att slip­pa bråd­s­ka, split­tring och avbrott i din arbetsvardag.

3minTalk​.com är en plat­tform grun­dad av Char­lotte Dun­hoff på Pro­file Agency, där utval­da expert­er håller kor­ta föreläs­ningar inom sina respek­tive ämnen. Där finner du till exem­pel Per Holknekt, Anni­ka R Malm­berg, Johan Dahl, Fri­da Boisen, Mar­tin Sköld, Niklas Modig, Lisa Ekström, Anna-Karin Ling­ham och Anders Lundin.

Och, jag är stolt och glad över att ha bliv­it inbju­den att nu säl­la mig till den­na cel­e­bra skara.