Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 sep.

Nu kan du skapa uppgift i To-Do av ett meddelande i Teams lättare än förut!


Datum: 2021-09-16 12:42

Har du sett att du nu kan ska­pa en att göra-uppgift i To-Do av ett med­de­lande i Teams som standard?!

Det bety­der att du kan glöm­ma allt jag sagt om att ska­pa egen funk­tion i Pow­er Auto­mate för att lösa det­ta! En automa­tis­er­ing färre som du själv behöver fixa! Bra det.

Här läs­er du mer om hur funk­tio­nen funger­ar, förresten.