Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 apr.

Nu är strukturboken här!


Datum: 2012-04-12 14:27

Idag är dagen med stort P, som i Publicering.

Min nya bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!” som kom­mer ut idag a?r ett tra?ningsprogram fo?r alla som vill ska­pa en smidi­gare vardag pa? jobbet. 

I kor­ta kapi­tel med anva?ndbara ra?d och tips, blandade med konkre­ta o?vningar, la?r jag ut hur man kan arbe­ta mer struk­tur­erat genom att organ­is­era, fokusera och automa­tis­era. Boken ger verk­tyg, tankesa?tt, metoder och ruti­n­er som go?r till­varon effek­ti­vare, flex­i­blare och – fak­tiskt – lyckligare!

Du köper boken hos väl­sorter­ade bokhand­lare, på Adlib­ris och Bokus och direkt av mig (då får du den sign­er­ad, dessu­tom).

Till­sam­mans med boken lanser­ar vi ock­så iPhone-appen Klart!, där du dels kan tes­ta hur struk­tur­erad du är, dels kan trä­na på struk­tur när du läs­er boken. Lad­da ner appen gratis här.