Nu är strukturboken här! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 apr.

Nu är strukturboken här!


Datum: 2012-04-12 14:27

Idag är dagen med stort P, som i Publicering.

Min nya bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!” som kom­mer ut idag a?r ett tra?ningsprogram fo?r alla som vill ska­pa en smidi­gare vardag pa? jobbet. 

I kor­ta kapi­tel med anva?ndbara ra?d och tips, blandade med konkre­ta o?vningar, la?r jag ut hur man kan arbe­ta mer struk­tur­erat genom att organ­is­era, fokusera och automa­tis­era. Boken ger verk­tyg, tankesa?tt, metoder och ruti­n­er som go?r till­varon effek­ti­vare, flex­i­blare och – fak­tiskt – lyckligare!

Du köper boken hos väl­sorter­ade bokhand­lare, på Adlib­ris och Bokus och direkt av mig (då får du den sign­er­ad, dessu­tom).

Till­sam­mans med boken lanser­ar vi ock­så iPhone-appen Klart!, där du dels kan tes­ta hur struk­tur­erad du är, dels kan trä­na på struk­tur när du läs­er boken. Lad­da ner appen gratis här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.