Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 nov.

Måste allt verkligen struktureras?


Datum: 2019-11-14 09:05

Allt i livet måste inte struk­tur­eras eller göras på ett struk­tur­erat sätt.

Här är en metod med vilken du kan iden­ti­fiera vad i ditt arbete och i ditt pri­vatliv som du behöver struk­tur­era och vad du med fördel håller bor­ta från allt vad struk­tur heter.