Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 okt.

Intervju i VD-tidningen


Datum: 2019-10-24 18:48

VD-Tid­nin­gen inter­vjuar i sitt senaste num­mer mig om min bok Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt. Bland annat talar jag och jour­nal­is­ten Lars West­er­lund om det fak­tum att split­trade arbets­da­gar är förö­dande för den chef som vill få rätt sak­er gjort i rätt tid. 

Inter­vjun skaf­far du dig till­gång till hos VD-Tid­nin­gen.