Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 mars

Kom i tid, så får du hjälp lättare


Datum: 2021-03-29 12:59

Om du ofta kom­mer för sent till möten blir du min­dre hjälpt av kol­le­gor­na när du är i kni­pa, vis­ar en studie från Uni­ver­si­ty of Nebraska.

Vi har där­för allt att vin­na på att kom­ma i tid till våra möten — fysiska såväl som digitala.

Här är fem sak­er du kan göra direkt för att lättare lyckas med det.