Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 feb.

Intervju i Kvalitetsmagasinet: Så gör god struktur att fattade beslut genomförs


Datum: 2024-02-22 15:41
En laptop på ett träbord visar en artikel som presenterar en strukturexpert med en kopp kaffe bredvid.

Hur ser du till att beslut fat­tade i möten ock­så får genom­slag i verksamheten?

I en kort­in­ter­vju i Kvalitets­ma­gasinet tidi­gare i veck­an inter­vjuades jag om det avgörande i en påhängd att göra-uppgift när det som bestämts ska genomföras.

Äter struk­tur och kul­tur varandra?

Dessu­tom pas­sade jag på att stic­ka hål på myten att kul­tur äter struk­tur till frukost”. Låt oss ord­na pyspun­ka på sådana ore­flek­ter­ade föreställningar.

Läs!

Läs inter­vjun hos Kvalitets­ma­gasinet eller ta en snabbtitt här:

Hur gör du?

Och, hur gör du då för att säkra att det blir något av besluten? Berät­ta för mig!


Se fler pressklipp

En vintage radio med antenn visas mot en vit bakgrund.

Jag intervjuas regelbundet i tidningar, poddar, radio och TV. 

Vill du också intervjua mig om hur god struktur på jobbet ger oss mer kontroll och arbetsveckorna som vi vill ha dem? Mejla mig, så talar vi om saken.

Ett rejält urval av tidigare intervjuer hittar du på min pressklippsida.