Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 mars

Intervju i Hallandsposten


Datum: 2012-03-30 10:53

I bör­jan av mars föreläste jag i Halm­stad och då pas­sade Ulla­Mi Nyhu­us-Wirén på Hal­land­sposten på att göra en inter­vju med mig. 

Vi talade om hur det kom sig att jag blev struk­tör, om nöd­vändigheten i att säga nej och om hur man slip­per störande prat på tåget.


Läs artikeln här.

Foto: Joakim Kullberg