Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Intervju i Dagens Nyheter


Datum: 2017-06-20 22:39

I sönda­gens DN inter­vjuades jag om hur vi på ett struk­tur­erat sätt kan hantera jobbtele­fon och epost under semes­tern, så att den blir så behaglig som möjligt.

Artikeln läs­er du här nedan (5 min lästid).