Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 jan.

Intervju hos Hegnar Kvinner


Datum: 2014-01-10 09:56

Nors­ka nyhetssiten Heg­nar Kvin­ner pub­licer­ar en inter­vju med mig, om de pos­i­ti­va effek­ter­na av god struk­tur, min fas­ci­na­tion för bak­grund­sljudtjän­sten Nois­li och tio snab­ba (och enkla) tips för en bät­tre jobbvardagstruktur.

Läs inter­vjun här.