Igång igen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 jan.

Igång igen


Datum: 2013-01-24 17:27

Sedan en dryg vec­ka är jag nu igång igen, efter en lång årsskiftesledighet. För­ra veck­ans föreläs­ning för Finansin­spek­tio­nen har den här veck­an följts av struk­turvideoin­spel­ning (som du inom kort ser här på Struk­tur­bloggen), enmans-ses­sion­er med fyra adepter jag hjälper just nu och en heldag med en grupp chefer. När mor­gonda­gens halvdag för arkitek­t­byrån White är till ända har jag på dessa förs­ta åtta dagar fått kän­na på alla mina tjän­ste­for­mat, så nu har jag nog fått upp farten.

Super­struk­tur i Kina

Och, struk­tur­bo­ken köps och läs­es flit­igt, tycks det. Jag är glad för läsar­mailen jag får (något eller ett par om dagen brukar det vara). Häromda­gen mailade Jes­per från Shang­hai och berät­tade att nu bör­jar läs­nin­gen”. Han bifo­gade bilden här till höger — struk­tur­bo­ken mot en något disig Shang­haisk fond. Det är det längs­ta en struk­tur­bok fär­dats hittills.

Läs­er du den nu? Hur går det för dig? 
{encode=“david@stiernholm.com” title=“Maila mig, vettja.”}

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.