Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 jan.

Igång igen


Datum: 2013-01-24 17:27

Sedan en dryg vec­ka är jag nu igång igen, efter en lång årsskiftesledighet. För­ra veck­ans föreläs­ning för Finansin­spek­tio­nen har den här veck­an följts av struk­turvideoin­spel­ning (som du inom kort ser här på Struk­tur­bloggen), enmans-ses­sion­er med fyra adepter jag hjälper just nu och en heldag med en grupp chefer. När mor­gonda­gens halvdag för arkitek­t­byrån White är till ända har jag på dessa förs­ta åtta dagar fått kän­na på alla mina tjän­ste­for­mat, så nu har jag nog fått upp farten.

Super­struk­tur i Kina

Och, struk­tur­bo­ken köps och läs­es flit­igt, tycks det. Jag är glad för läsar­mailen jag får (något eller ett par om dagen brukar det vara). Häromda­gen mailade Jes­per från Shang­hai och berät­tade att nu bör­jar läs­nin­gen”. Han bifo­gade bilden här till höger — struk­tur­bo­ken mot en något disig Shang­haisk fond. Det är det längs­ta en struk­tur­bok fär­dats hittills.

Läs­er du den nu? Hur går det för dig? 
{encode=“david@stiernholm.com” title=“Maila mig, vettja.”}